web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Starski Ludwik 2004 Polski Słownik Biograficzny 42
Patek, Artur Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949) 2004 Portolana. Studia Mediterranea 1
Patek, Artur U genezy projektu Birobidżanu 2003 Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi
Patek, Artur Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949 2002
Patek, Artur Na krawędzi „gorącej wojny” (Wielka Brytania – Izrael, styczeń 1949) 2000 Arcana
Patek, Artur Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR 1997
Patek, Artur U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947” 1996 Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39
Patek, Artur Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan) 1995 Colloquia. Journal of Central European History 2