web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła 2008 Collectanea Theologica 78
Wróbel, Mirosław S. Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity 2006 The Polish Journal of Biblical Research 5