web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Pilarczyk, Krzysztof Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids] 2001 Studia Judaica 4