web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Thomas, Ireneusz Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec] 2008 Studia Judaica 11
Tollet, Daniel La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Wodziński, Marcin “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830 2008 Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Wodziński, Marcin „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789-1830 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków