web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 2011
Quercioli Mincer, Laura L’esperienza ebraica in Polonia 2006-2012. Bibliografia commentata 2012 Studi Slavistici 9
Wróbel, Mirosław S. Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w 2011 Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 8