web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kosior, Wojciech The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory 2013 Polish Journal of Biblical Research 23
Kosior, Wojciech Synowie bogów i córki człowieka. Kosmiczny „mezalians” i jego efekty w Księdze Rodzaju 6,1–6 2010 Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców 3
Wodziński, Marcin Czy istnieją chasydzkie anioły? 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2