web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wyrozumski, Jerzy Dzieje Żydów Polski średniowiecznej w historiografii [History of the Jews of the Middle Ages Poland in Historiography] 1998 Studia Judaica 1
Zamoisky, Andrey Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej] 2008 Studia Judaica 11