Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Ochmann, Jerzy Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego 2010 Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism” 1999 Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie 20 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie 1997 Etyka a prawo i praworządność szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Myśl apokaliptyczna w judaizmie 1996 Przegląd Religioznawczy szczegóły   openurl
Pilarczyk, Krzysztof Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Pilarczyk, Krzysztof Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Pilarczyk, Krzysztof Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids] 2001 Studia Judaica 4 szczegóły   openurl
Quercioli Mincer, Laura Silence and Outcry. Judaism and Homosexuality in the Works of Julian Stryjkowski (1905-1996) and Giorgio Bassani (1916-2000) 2010 Cultural Representations of Jewishness at the Turn of the 21st Century szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash 2015 Przegląd Humanistyczny 59 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah 2013 Jewish History Quarterly szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Koncepcja człowieka w Judaizmie 2009 Przegląd Filozoficzny 18 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State 2003 Rocznik Orientalistyczny 56 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Sytuacja kobiety w Izraelu 2001 Być kobietą w Oriencie szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: