web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2009
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2008
Doktór, Jan Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 2012
Doktór, Jan Besht and the Messianic Year 5500 2005 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji 1998
Doktór, Jan Jakub Frank, a Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine 1997 Acta Poloniae Historica 76
Doktór, Jan Judenmission und Messianismus in Polen 1994 Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft 16
Doktór, Jan Jacob Frank und sein messianisches Reich 1992 Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge
Kosior, Wojciech Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego 2012 Estetyka i Krytyka 27
Skorek, Artur Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times] 2009 Studia Judaica 12