web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Marcinkowski, Roman Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu] 2004 Studia Judaica 7
Wodziński, Marcin Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment 2011 Polin 24
Wodziński, Marcin Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia 2010 Pamiętnik Literacki 101