Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Makowski, Krzysztof A. Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw 2009 Ars Senescendi 5 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918) 2009 Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof, A. Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym 2004 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Żydzi w okresie zaborów 2010 Atlas historii Żydów polskich szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: