web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw 2009 Ars Senescendi 5