web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39