Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Lisek, Joanna „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Modras, Ronald Polska katolicka albo nie-Polska. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu [A Culture Catholic or else not Polish] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Nowogórski, Przemysław; Kowalska, Joanna Mauzoleum Bera Sonnenberga na cmentarzu żydowskim w Warszawie (cz. 1) [The Mausoleum of Ber Sonnenberg in the Jewish Cemetery in Warsaw (Part 1)] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej 2000 3 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Patek, Artur Na krawędzi „gorącej wojny” (Wielka Brytania – Izrael, styczeń 1949) 2000 Arcana szczegóły   openurl
Pilarczyk, Krzysztof Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000). Od historii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki [Jewish Studies at the Jagiellonian University in Kraków (1986-2006)] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Quercioli Mincer, Laura I simboli ebraici: il Magen David 2000 I simboli ebraici szczegóły   openurl
Quercioli Mincer, Laura La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia 2000 Rassegna Mensile di Israel 66 szczegóły   openurl
Rejak, Sebastian Po Auschwitz – początek historii człowieka? Koncepcje R.L. Rubensteina i E. Borkovitsa [After Auschwitz – the Beginning of the Human History] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Samouczek języka hebrajskiego 2000 szczegóły   openurl
Roskies, David G. Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Rozmus, Dariusz Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego 2000 Ochrona Zabytków szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala 2000 Między oryginałem a przekładem 6 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: