web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli 2003
Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 2003
Adamczyk-Garbowska, Monika Biłgoraj, czyli raj… 2003 Akcent
Adamczyk-Garbowska, Monika Córka Generała Franco 2003 Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
Adamczyk-Garbowska, Monika Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz 2003 Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl
Adamczyk-Garbowska, Monika Jerzy Andrzejewski 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Janina Bauman 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Halina Birenbaum 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Kazimierz Brandys 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Stanisław Benski 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Henryk Grynberg 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Hanna Krall 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Czesław Miłosz 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Adolf Rudnicki 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Andrzej Szczypiorski 2003 Holocaust Literature 2