web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art 2003 The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies 2
Kucia, Marek Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors 2003 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 19
Kłańska, Maria Shylock im Osten. Shylock-Interpretationen bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Alexander Granach 2003 Neue Interpretationen deutsch-jüdischer Texte von Heine bis Rosenzweig
Makowski, Krzysztof A. Przy żydowskim stole w XIX wieku 2003 Kronika Miasta Poznania
Ochmann, Jerzy Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo 2003 Przegląd Religioznawczy
Patek, Artur U genezy projektu Birobidżanu 2003 Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi
Quercioli Mincer, Laura Ida Fink: la vita e nient’altro 2003 Ebrei sul confine
Quercioli Mincer, Laura Ebrei e comunisti: sulle tracce di un mito. Figure nella letteratura polacca del dopoguerra 2003 Il problema del canone nella letteratura polacca
Ronen, Shoshana The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State 2003 Rocznik Orientalistyczny 56
Rozmus, Dariusz; Kocjan, Krzysztof; Michałowska, Anna; Rozmus, Marta; Witek, Andrzej Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu 2003
Ruta, Magdalena Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu 2003
Ruta, Magdalena Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman 2003 Akcent
Ruta, Magdalena Kalmana Segala dwujęzyczność literacka 2003 Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej
Ruta, Magdalena Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2
Shmeruk, Chone Świat utracony. O twórczości I. B. Singera 2003