web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sikora, Tomasz Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique] 2003 Studia Judaica 6
Singer, Isaac Bashevis Spinoza z ulicy Rynkowej 2003
Sitarz, Magdalena Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch 2003
Sitarz, Magdalena Żydzi i chrześcijanie w „Farn mabl” Szolema Asza 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Spyra, Janusz Józefińskie reformy statusu ludności żydowskiej na Śląsku Austriackim i ich konsekwencje [Joseph’s Reforms of the Status of Jews in Austrian Silesia and their Implications] 2003 Studia Judaica 6
Stern, Marc Co to jest judaizm 2003
Szczerbiński, Waldemar The Depth of Interreligious Dialogue 2003 Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus 2003 Studia Gnesnensia 17
Szczerbiński, Waldemar Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa 2003 Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Szyndler, Artur Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Wodziński, Marcin Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu 2003
Wodziński, Marcin Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland 2003 Jewish Social Studies 10
Wodziński, Marcin Wokół XIX-wiecznego chasydyzmu czyli Żywot i czasy Izraela z Różyna według Dawida Assafa 2003 Kwartalnik Historii Żydów
Wodziński, Marcin Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków 2003 Polin 16
Wodziński, Marcin Kultura Żydów polskich 2003 Polska. Dzieje cywilizacji i narodu 5