web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Rozmus, Dariusz De arte judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej 2005
Sitarz, Magdalena Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte 2005 Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen 13
Sitarz, Magdalena Juden und Christen bei Scholem Asch 2005 Wissenschaft und Kunst für Europa
Sroka, Łukasz Tomasz Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2005 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 5
Tec, Nechama Suche łzy 2005
Trojański, Piotr Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne [Jewish Trade Enterprises in the Cracow Province during the Inter-War Period. Statistical Issues] 2005 Studia Judaica 8
Wodziński, Marcin Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict 2005
Wodziński, Marcin Czy istnieją chasydzkie anioły? 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2
Wodziński, Marcin Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka 2005 Jewish Quarterly Review 96
Wodziński, Marcin Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Polandin Light of “Jutrzenka” and its Circles (1861-1863) 2005 Journal of Jewish Studies 56
Wodziński, Marcin Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku 2005 Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921
Woleński, Jan Izaak Israeli i Tomasz z Akwinu o prawdzie [Isaac Israeli and Thomas Aquinas on Truth] 2005 Studia Judaica 8
Wróbel, Mirosław S. Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa 2005 Collectanea Theologica 75
Wróbel, Mirosław S. The Father in Jn 8:44 – Demiurge, Devil or Cain? 2005 Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera
Wróbel, Mirosław S. Janowi Ioudaioi w ujęciu narratywnym 2005 Język Biblii. Od słuchania do rozumienia