web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kucia, Marek Auschwitz jako fakt społeczny 2005
Kuksewicz, Zdzisław Średniowieczny awerroizm żydowski [Jewish Medieval Averroism] 2005 Studia Judaica 8
Kwiek, Julian Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie po II wojnie światowej [Jewish Community in the City of Tarnów after World War II] 2005 Studia Judaica 8
Kłańska, Maria „Mir ist der erneute Anschluß gelungen...“. Die Rolle der ostjüdischen Herkunft im ersten Teil der Autobiographie Friedrich Weinrebs, „Begegnungen mit Menschen und Engeln“ 2005 In und mit der Fremde. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum
Lisek, Joanna Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna 2005
Ochmann, Jerzy Wartości żydowskie w Unii Europejskiej 2005 Europa wspólnych wartości
Ochmann, Jerzy Metodologia filozofii religii (A. Neher) 2005 Problematyka i metodologia filozofii religii
Ochmann, Jerzy Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein) 2005 Różnorodność form dialogu międzyreligijnego
Patek, Artur Sternfeld Ary Jakub 2005 Polski Słownik Biograficzny 43
Piela, Marek Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible] 2005 Studia Judaica 8
Pilarczyk, Krzysztof Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working] 2005 Studia Judaica 8
Quercioli Mincer, Laura Lo “spazio ebraico” nella cultura polacca 2005 Da Varsavia a Roma. Percorsi della letteratura polacca
Quercioli Mincer, Laura Anni d’infanzia. Memoria e modelli culturali in Henryk Grynberg e Aldo Zargani 2005 I confini della scrittura. Il dispatrio nei testi letterari
Quercioli Mincer, Laura Silenzio di Dio e volontà di sopravvivere 2005 Rassegna Mensile di Israel 71
Rączy, Elżbieta Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews] 2005 Studia Judaica 8