web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekst 2005 Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin
Wróbel, Mirosław S. Błogosławieństwo prześladowanych (Mt 5,10) 2005 Roczniki Teologiczne 52
Wróbel, Mirosław S. Polemika Jezusa z Żydami w Ewangelii Janowej 2005 Studia Diecezji Radomskiej 7
Wróbel, Mirosław, S. Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu 2005
Wróbel, Mirosław, S. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context 2005