web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Domagalska, Małgorzata Czas wyboru. Publicyści „Prosto z mostu” wobec Zagłady 2009 Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Domagalska, Małgorzata; Podolska, Joanna; Zinn, Katja Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen 2009 Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944
Friedrich, Agnieszka Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905 2009 Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej
Friedrich, Agnieszka The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews 2009 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 2
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews 2009 Polin 22
Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta 2009 Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
Gąsiorowski, Stefan Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803) 2009 Polski Słownik Biograficzny 46
Ignatowski, Grzegorz Paweł VI i Jan Paweł I wobec bliskowschodniego procesu pokojowego (1974-1978) [Paul VI and John Paul I during the Peace Process in the Middle East (1974-1978)] 2009 Studia Judaica 12
Kosior, Wojciech Upadek anioła. Psychoanaliza mitu 2009 Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców 2
Kosior, Wojciech Anioł w Biblii Hebrajskiej. Pojęcie ml'k w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym [The Angel in the Hebrew Bible. The Idea of Ml'k from the Statistic and Hermeneutic Perspectives] 2009 Studia Judaica 12
Kucia, Marek Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach 2009 Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii
Kłańska, Maria Die literarische Suche nach den Spuren Jesu in der „Christustrilogie“ von Patrick Roth 2009 Auf der Suche nach der Humanitas
Kłańska, Maria Von „zwei Frauenidealen“ zum tödlichen Eros. Zur Typologie der Liebesbeziehungen in den „galizischen Geschichten“ und „polnischen Geschichten“ Sacher-Masochs 2009 Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur
Lipiński, Edward Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period] 2009 Studia Judaica 12