web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet 2009 Kwartalnik Historii Żydów
Lisek, Joanna „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary 2009 Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Lisek, Joanna Teatras 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Makowski, Krzysztof A. Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw 2009 Ars Senescendi 5
Makowski, Krzysztof A. Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections 2009 Rewriting Slavic History
Makowski, Krzysztof A. Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918) 2009 Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Ochmann, Jerzy Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów 2009 Filozofia dialogu 8
Ochmann, Jerzy Instytut Trzeciej Świątyni 2009 Forum Myśli Wolnej 44
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan (1881-1982) 2009 O wielowymiarowości badań religioznawczych
Ochmann, Jerzy Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher 2009 Poznańskie Studia Teologiczne 23
Patek, Artur Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej 2009
Patek, Artur Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon 2009
Patek, Artur Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej 2009 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Patek, Artur Ostatnia bariera przed Erec Israel 2009 Nowiny Kurier
Patek, Artur Ha’apala między historią a filmem 2009 Nowiny Kurier DA – 2009/03/19/