web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Chasidai ir mitnagedai 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Wodziński, Marcin Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Wróbel, Mirosław S. Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5) 2009 In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz. S. Bartnika 2
Wróbel, Mirosław S. Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18) 2009 Królestwo Boże. Dar i nadzieja
Wróbel, Mirosław S. Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie 2009 Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem
Wróbel, Mirosław S. The Western Text and its chief witnesses in the Gospel of John 2009 Roczniki Biblijne
Wróbel, Mirosław S. Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch 2009 Stary Testament a religie
Wróbel, Mirosław S. Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej 2009 Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
Wróbel, Mirosław S. Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania 2009 Verbum Vitae 15
Wróbel, Mirosław, S. Studia z Ewangelii Janowej 2009