web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Patterns of Return: Survivors’ Postwar Journeys to Poland 2007
Adamczyk-Garbowska, Monika Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland 2007 Contemporary Jewish Writing in Europe: A Guide
Adamczyk-Garbowska, Monika A szrajber iz gebojrn geworn: Icchok Baszewis-Zingers jugntleche werk antdekt in Bilgoraj 2007 Forwerts
Adamczyk-Garbowska, Monika Uzupełnianie pamięci 2006 Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji
Adamczyk-Garbowska, Monika Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera 2005 Problematyka żydowska w romantyzmie polskim
Adamczyk-Garbowska, Monika Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne 2004
Adamczyk-Garbowska, Monika Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów 2004 Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu Zjednoczonej Europy
Adamczyk-Garbowska, Monika Judaica w zbiorach UMCS 2004 Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.
Adamczyk-Garbowska, Monika Jedno niebo – różne wiary? 2004 Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego
Adamczyk-Garbowska, Monika General Franco’s Daughter 2004 Why Should We Teach about the Holocaust
Adamczyk-Garbowska, Monika Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni) 2004 Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
Adamczyk-Garbowska, Monika Biłgoraj, czyli raj… 2003 Akcent
Adamczyk-Garbowska, Monika Córka Generała Franco 2003 Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
Adamczyk-Garbowska, Monika Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz 2003 Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl
Adamczyk-Garbowska, Monika Jerzy Andrzejewski 2003 Holocaust Literature 1