web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika The Muted Memory: The Reception of the Diary of Anne Frank in Poland 2001 Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide 3
Adamczyk-Garbowska, Monika The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction 2001 The Hidden Isaac Bashevis Singer
Adamczyk-Garbowska, Monika Poland and the Holocaust 2000 Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians
Adamczyk-Garbowska, Monika Przekłady literatury polskiej na jidysz 2000 Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny 2
Adamczyk-Garbowska, Monika A Shadow over the Dialogue 2000 Polin 13
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory 1999
Adamczyk-Garbowska, Monika The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations 1999 Polin 12
Adamczyk-Garbowska, Monika Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast? 1999 Tygiel Kultury
Adamczyk-Garbowska, Monika Is There a Place for Yiddish in Poland’s Jewish Revival? 1999 Yiddish Culture in the World
Adamczyk-Garbowska, Monika Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina 1998 Akcent
Adamczyk-Garbowska, Monika Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza 1998 Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej
Adamczyk-Garbowska, Monika Cień na dialogu 1998 Słowo Żydowskie
Adamczyk-Garbowska, Monika Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie 1998 Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”
Adamczyk-Garbowska, Monika Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje 1998 Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”
Adamczyk-Garbowska, Monika Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta 1998 Tygiel Kultury