web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Julian Stryjkowski: 1905-1996 1997 Polin 11
Adamczyk-Garbowska, Monika I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee 1997 Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History
Adamczyk-Garbowska, Monika Chone Shmeruk – In memoriam 1997 Tygodnik Powszechny
Adamczyk-Garbowska, Monika Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną 1996 Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim
Adamczyk-Garbowska, Monika Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót 1994
Adamczyk-Garbowska, Monika Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera 1993 ExLibris
Adamczyk-Garbowska, Monika I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości 1993 ExLibris
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction 1993 From Shtetl to Socialism. Studies from Polin
Adamczyk-Garbowska, Monika In Search of a Road to Reconciliation 1991 Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews
Adamczyk-Garbowska, Monika O dybuku z Goraja i jego twórcy 1991 Kresy
Adamczyk-Garbowska, Monika Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction 1991 Polin 5
Adamczyk-Garbowska, Monika Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera 1991 Więź
Adamczyk-Garbowska, Monika A New Generation of Voices in Polish Holocaust Literature 1989 Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History
Adamczyk-Garbowska, Monika Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera 1980 Akcent
Adamczyk-Garbowska, Monika Isaac Singer, Nobel 1978 1979 Życie Literackie