web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika; Budurowycz, Bohdan Galicja w twórczości Brunona Schulza 1992 Bruno Schulz. In Memoriam
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 25
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Adamczyk-Garbowska, Monika; Garbowski, Christopher An Outline of Polish History 2003
Adamczyk-Garbowska, Monika; Kuryluk, Ewa Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości 1992 Bruno Schulz. In Memoriam
Adamczyk-Garbowska, Monika; Lustigman, Awrom Szolem Asz u krajan w Izraelu 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Adamczyk-Garbowska, Monika; Polonsky, Antony Polish-Jewish Literature: An Outline 2004 History of the Literary Cultures of East-Central Europe
Adamczyk-Garbowska, Monika; Polonsky, Antony Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland 2001 Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce
Adamczyk-Garbowska, Monika; Ruta, Magdalena Wprowadzenie 2014 Studia Judaica 17