web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Brzezina, Maria Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 – 14 X 1998). Sylwetka uczonego [Professor Moshe Altbauer (September, 12, 1904 – October, 14, 1998)] 2000 Studia Judaica 3