web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Domagalska, Małgorzata „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego 2004 Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej
Domagalska, Małgorzata Meandrańskie świnezje. Skamander w opinii publicystów „Myśli Narodowej” 2003 Żydzi w literaturze. Materiały XII konferencji pracowników naukowych i studentów
Domagalska, Małgorzata Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej 2002 Kwartalnik Historii Żydów
Domagalska, Małgorzata Gdy antysemita wraca z Palestyny… 2001 Prace Polonistyczne 56
Domagalska, Małgorzata Polacy i Żydzi w powieści Józefa Rogosza Odstępca [Poles and Jews in the Novel Odstępca (A Dissenter) by Józef Rogosz Studia Judaica 16
Domagalska, Małgorzata; Podolska, Joanna; Zinn, Katja Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen 2009 Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944