web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 136
Patek, Artur O stosunkach polsko-żydowskich z historycznej perspektywy 2008 Nowiny Kurier DA -2008/ 09/11/
Patek, Artur Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Dramat „Mefkury” (1944 r.) 2008 Nowiny Kurier
Patek, Artur Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Patek, Artur Ary Sternfeld. Niepospolita biografia 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Tragedia „Strumy” 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Mówiono o nim, że wyprzedził swoją epokę. Ary Abramowicz Sternfeld 2007 Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku
Patek, Artur Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949 2007 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd 22
Patek, Artur Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR 2007 Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Patek, Artur Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku 2006 Arcana
Patek, Artur W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948) 2006 Portolana. Studia Mediterranea 2
Patek, Artur Sternfeld Ary Jakub 2005 Polski Słownik Biograficzny 43