web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szczerbiński, Waldemar Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II 2007 Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Rozumienie transcendencji w myśli żydowskiej 2007 Filozofia chrześcijańska wobec transcendencji 4
Szczerbiński, Waldemar Podstawy filozoficzne dialogu 2007 Studia Gnesnensia 21
Szczerbiński, Waldemar Egzystencjalizm i esencjalizm żydowski 2004 Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica 5
Szczerbiński, Waldemar Poszukiwanie istoty judaizmu w myśli Leo Baecka 2004 Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar The Depth of Interreligious Dialogue 2003 Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus 2003 Studia Gnesnensia 17
Szczerbiński, Waldemar Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa 2003 Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Szczerbiński, Waldemar Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich 2002 Acta Mediaevalia 15
Szczerbiński, Waldemar Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Szczerbiński, Waldemar Prolegomena do filozofii żydowskiej 2001 Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Istota etyki żydowskiej 2001 Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica 2
Szczerbiński, Waldemar Abraham Joshua Heschel’s Philosophy of Man 2001 Forum Philosophicum 6
Szczerbiński, Waldemar Weredyczny pluralizm i transformatywny dialog w judaizmie 2001 Studia Bobolanum
Szczerbiński, Waldemar Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka 2000