web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta 1998 Tygiel Kultury
Domagalska, Małgorzata; Podolska, Joanna; Zinn, Katja Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen 2009 Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944
Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta 2009 Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów
Sitarz, Magdalena Die Industriemetropole Lodz aus der jüdischen Perspektive: „Poyln. Zikhroynes un bilder. Lodzh tsvishn beyde velt-milkhomes“ – der sechste Band der Autobiographie des jiddischen Schriftstellers Yekhiel Yeshaye Trunk (1887-1961) 2012 Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft