web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kozińska-Witt, Hanna Bertha Pappenheim und die Ostjüdinnen 2011 Scripta Judaica Cracoviensia 9
Kozińska-Witt, Hanna Przypadek Berty Pappenheim 1994 Tytuł