web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR 2007 Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Patek, Artur U genezy projektu Birobidżanu 2003 Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi
Patek, Artur Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR 1997
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39
Patek, Artur Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan) 1995 Colloquia. Journal of Central European History 2