Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek) 2012 Karaimi szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Relacje chrześcijańsko-żydowskie we Lwowie do roku 1772. Zarys problemu 2012 Львів. Місто – суспільство – культура 8 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w księgach miejskich sądu wójtowsko-ławniczego na przykładzie Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2010 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim 2010 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 7 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szalom Szachna ben Josef (ok. 1495-1558) 2010 Polski Słownik Biograficzny 46 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku 2008 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Szczekocinach w okresie staropolskim. Rekonesans badawczy 2008 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku. Rekonesans badawczy 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.) 2004 Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.) 2003 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan The General Privileges Granted by Polish Kings to the Lithuanian Karaimes in the 16-18th Centuries 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia 1999 Narodoznavči zošiti szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: