web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kucia, Marek; Duch-Dyngosz, Marta; Magierowski, Mateusz The Collective Memory of Auschwitz and the Second World War among Catholics in Poland: A Qualitative Study of Three Communities 2013 History and Memory 25
Kłańska, Maria Czy łódź była pełna? Szwajcaria wobec uchodźców żydowskich w latach 1933-1945 2004 Między „rajem” a „więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii
Patek, Artur Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej 2012 Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka
Quercioli Mincer, Laura La littérature juive d’Europe Centrale après la Seconde Guerre mondiale 2011 Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire
Szarota, Tomasz „Noc kryształowa” nad Sekwaną. Zniszczenie paryskich synagog 2/3 X 1941 roku [A Night of Broken Glass by the Seine River] 2000 Studia Judaica 3
Zieliński, Kondrad Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918] 1998 Studia Judaica 1
Zieliński, Konrad The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny] 2010 Studia Judaica 13
Zieliński, Konrad Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War] 2004 Studia Judaica 7
Zieliński, Konrad Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War] 1999 Studia Judaica 2