Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Sefer sziwchej Habeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa 2011 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika; Lustigman, Awrom Szolem Asz u krajan w Izraelu 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości szczegóły   openurl
Doktór, Jan Besht and the Messianic Year 5500 2005 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka „Izraelita” (1866-1915) 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) szczegóły   openurl
Kłańska, Maria „Zurück ins zukünftige Meinland Deinland“. Rose Ausländers Israel-Gedichte 1998 Das jüdische Echo 47 szczegóły   openurl
Mrozek, Andrzej Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Nowogórski, Przemysław Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela 1998 Nomos szczegóły   openurl
Patek, Artur Ostatnia bariera przed Erec Israel 2009 Nowiny Kurier szczegóły   openurl
Patek, Artur O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet 2007 Nowiny Kurier szczegóły   openurl
Patek, Artur Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949 2007 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd 22 szczegóły   openurl
Patek, Artur Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku 2006 Arcana szczegóły   openurl
Patek, Artur Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949 2002 szczegóły   openurl
Patek, Artur Na krawędzi „gorącej wojny” (Wielka Brytania – Izrael, styczeń 1949) 2000 Arcana szczegóły   openurl
Patek, Artur U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947” 1996 Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: