web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 1
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 2
Doktór, Jan Jakub Frank, a Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine 1997 Acta Poloniae Historica 76
Doktór, Jan Jacob Frank und sein messianisches Reich 1992 Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge
Doktór, Jan Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego 1991