web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Żydowska książka w PRL a ówczesna wizja kultury. Co publikowało wydawnictwo Jidysz Buch? 2010 Słowo Żydowskie”