web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Literatura miejscem negocjowania tożsamości? Obraz relacji polsko-żydowskich w pisarstwie Kalmana Segala na tle literatury jidysz 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Ruta, Magdalena Tu jest nasza Jerozolima – Jerozolima obłąkanych. O pisarstwie Kalmana Segala 2010 ślady obecności
Ruta, Magdalena Kalman Segal – pisarz polski czy żydowski? 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Kalman Segal – życie i dzieło. Wprowadzenie 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Yiddish Literature and Communism in postwar Poland: The Poetry of Kalman Segal, Moshe Shklar and Paltiel Tsibulski 2007 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 3
Ruta, Magdalena Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu 2003
Ruta, Magdalena Kalmana Segala dwujęzyczność literacka 2003 Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej
Ruta, Magdalena Bilingwisty radość (auto-)przekładu 2002 Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej 7
Ruta, Magdalena In Quest of Identity – Kalman Segal 2001 Jews in Silesia
Ruta, Magdalena Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala 2000 Między oryginałem a przekładem 6
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2