web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Księga pamięci „miasta Asza” 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości