web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli 2003
Adamczyk-Garbowska, Monika Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną 1996 Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim
Zieliński, Kondrad Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918] 1998 Studia Judaica 1