web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł 2012
Jagodzińska, Agnieszka Ludwik Zamenhof – znany i nieznany. Wprowadzenie 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Doktor Esperanto i safa berura 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Jagodzińska, Agnieszka Zaklinanie rzeczywistości. Ludwika Zamenhofa językowe wizje naprawy świata 2012 Teksty Drugie 22