web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Львів. Місто – суспільство – культура 2012 8
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 2010 7
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 2005 5
Gąsiorowski, Stefan Relacje chrześcijańsko-żydowskie we Lwowie do roku 1772. Zarys problemu 2012 Львів. Місто – суспільство – культура 8
Gąsiorowski, Stefan Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim 2010 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 7
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Gąsiorowski, Stefan Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636 1994 Nasza Przeszłość 82
Kłańska, Maria Joseph Roths Beziehungen zu seinen Heimatstädten Brody und Lemberg 2012 Städte und Orte. Expeditionen in die literarische Landschaft
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Lemberg/Lviv 1772-1918. Wiederbegegnung mit einer Landeshauptstadt der Donaumonarchie (Katalog)
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge
Sroka, Łukasz T. Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau 2010 Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Węgrzyn, Kinga Statut Krajowej Organizacji Syjonistycznej we Lwowie [The Statutes of National Zionist Organisation in Lviv] 2010 Studia Judaica 13
Wierzbieniec, Wacław Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects] 2011 Studia Judaica 14