web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Majdanik, Piotr Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa 2012 Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej
Ronen, Shoshana Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej 2010 Przegląd Filozoficzny 19
Świeżyński, Adam Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle] 2009 Studia Judaica 12