web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Spyra, Janusz Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers] 2007 Studia Judaica 10
Wodziński, Marcin Středověké židovské náhrobky na Moravě 2000 Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska