web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szarota, Tomasz „Noc kryształowa” nad Sekwaną. Zniszczenie paryskich synagog 2/3 X 1941 roku [A Night of Broken Glass by the Seine River] 2000 Studia Judaica 3