web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Between Germans and Poles: The Jews of Poznań in 1848 2001 Polin 14
Makowski, Krzysztof, A.; Praszałowicz, Dorota; Zięba, Andrzej A. Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu 2004
Patek, Artur Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku 2013 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 140
Patek, Artur Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie 2012 Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej 1
Patek, Artur Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon 2009