web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 2011
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2009
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2008
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology 2001
The Jews in Poland 1992 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Polish Literature on the Holocaust 2013 Holocaust Literature. A Critical Introduction
Adamczyk-Garbowska, Monika “I know who you are, but who I am – you do not know...” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context 2011 Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29
Adamczyk-Garbowska, Monika The Reception of Memorial Books in Poland 2011 Yizker Books in the World
Adamczyk-Garbowska, Monika Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Adamczyk-Garbowska, Monika „Smutno mi, Boże…” Pożegnania z Polską w literaturze jidysz 2009 Honor – Bóg – Ojczyzna
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura Holokaustu w Polsce i USA. Poszukiwanie wspólnego kanonu 2009 Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi
Adamczyk-Garbowska, Monika Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland 2007 Contemporary Jewish Writing in Europe: A Guide
Adamczyk-Garbowska, Monika Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz 2003 Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl
Adamczyk-Garbowska, Monika The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields) 2002 Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies 8
Adamczyk-Garbowska, Monika The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction 2001 The Hidden Isaac Bashevis Singer