Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Friedrich, Agnieszka Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905 2009 Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905 2008 The Revolution of 1905 and Russia’s Jews szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927 2010 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter 1997 Literatur im Kulturgrenzraum 3 szczegóły   openurl
Meir, Natan M. The Place of Polish Jewry in a Russian Jewish Museum: The Case of the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow 2013 Studia Judaica 16 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie rosyjskiego „bogostroitielstwa” 1999 Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich szczegóły   openurl
Zieliński, Konrad The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny] 2010 Studia Judaica 13 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: